Drobečková navigace

Úvod > Všeobecné informace k hadicím

Všeobecné informace k hadicím

Hydraulické hadice jsou určeny pro hydraulické kapaliny na bázi minerálních a syntetických olejů (HL, HLP, HLPD, HVLP), pro emulze oleje ve vodě (HFAE, HFAS, HFB) a roztoky voda/glykol (HFC), pro maziva na rostlinné i minerální bázi. V případě stlačeného vzduchu jsou hydraulické hadice vhodné pro tlak max. 50 bar a 80° C při současně omezené době životnosti.

Nejsou vhodné pro hydraulické tekutiny na bázi chlorovaných uhlovodíků a esterů fosfátu (HFD-R/S/T). Pro biologicky odbouratelné hydraulické tekutiny (biologické oleje, HETG, HEPG, HEES) jsou hydraulické hadice ve většině případů vhodné, vhodnost však může být omezena specifickými olejovými přísadami výrobce. V jednotlivých případech se proto doporučuje z bezpečnostních důvodů konzultaci s výrobcem.

Je zapotřebí mít vždy na zřeteli podmínky za kterých jsou provozovány, zejména maximální pracovní tlak, maximální teplota a minimální poloměrem ohybu zkracují jejich životnost.